TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY

天野久徳教授 危険物保安技術協会の機関誌に掲載

公開日 2024年05月20日

機械創造工学科天野教授が,危険物保安技術協会の機関誌
「Safety & Tomorrow」第214号(令和6年5月号)の
巻頭言を執筆し,掲載されました.

●巻頭言
 新技術と安全と便利な生活と
 徳島文理大学 理工学部 教授 天野 久徳
 https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/magazine/214/kantogen.pdf

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード