TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY

マカオ都市大学の人事担当プロ学長が徳島文理大学を訪問されました

公開日 2024年06月26日

会議の様子

6月20日(木)にマカオ都市大学から、Vince Chu氏が徳島文理大学を訪問されました。

Vince氏はマカオ都市大学の人事担当副学長で、大学同士の連携協定を議論するために来学されました。

総合政策学部の教授で国際交流部長の高橋教授と今年2月にマカオ都市大学に客員助教として招聘された田村講師が対応しました。