TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY

香川県と地域貢献に関する連携協定を結びました。

公開日 2014年04月01日

徳島文理大学では、教育・研究の分野で各種学校や地域と密接な社会連携を構築すべく、平成26年3月26日に香川県と地域貢献に関する連携協定を締結しました。徳島文理大学は、さぬき市、高松市、徳島県、徳島市とも締結しています。