TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY

2024年度入学式・学科オリエンテーションを開催

公開日 2024年04月05日

2024年4月2日徳島文理大学徳島キャンパスに於いて、入学式が執り行われました。

歓迎の意を込めて音楽学部4年生のピアノ演奏に続き、厳粛に入学許可が宣言され、建築デザイン学科の新しい学生を迎えました。

式の後、さっそく学科のある23号館に集まって、学科オリエンテーションが行われました。

学長式辞 歓迎ピアノ演奏

式場から学科へ 学科長から歓迎の言葉